02-0061722
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์
บริษัท อลินโน โปรดักท์ จำกัด
บริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าภายใต้แบรนด์ EVERGUSH จากประเทศใต้หวัน
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 45 ปี เราเลือกสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลาในการส่งมอบและตามกลุ่มเป้าหมาย
เราได้นำเข้า ปั้มน้ำ, ปั้มอุตสาหกรรมโรงงาน สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูงและที่พักอาศัย
ตลอดจนงานชลประทานหรือใช้ในระบบปฎิกูลได้ดีเยี่ยม